Här hittar du HPCbalken® och HPCpelaren®HPC balken är en CE-märkt samverkansbalk som används av alla större byggbolag runt om i Sverige,
främst då den är anpassad till både konstruktörens, byggarens och kundens behov.

 

HPCbalen HPCpelarenstartbild2