appeltradet
 

Åppelträdet i Stockholm

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus till hotell. Hela huset kommer ha en total yta på 1500 m² då tillbyggnaden på 500 m² byggts till.

 

Svecon Steel har leverarat HPCbalkar till detta projekt.