Get Adobe Flash player

0.15394800 1300117677 imagefor 2

Dimensionering

Vi använder oss av ett dimensioneringsprogram för HPCbalken som är en vidareutveckling av ett samverkansprogram för broar. Detta program är utvecklat av professor emeritus Torsten Höglund och han är fortfarande ansvarig för all uppdateringen av programmet. Dimensioneringen sker enligt Eurokod 2 och 4.

 

Vid dimensionering av HPCbalken erhålls:
- Maximal momentkapacitet för balken - Långtidsnedböjning - Tvärkraftskapacitet vid upplag - Svikt hos samverkansbalk.

balkprogram
 
Balktabell1 Pelartabell_R60_K40
DIDECT – Dimensioneringsregler, en förkortad version

Vi har 3 besökare och inga medlemmar online

Dimensionering

Konstruktion

Montage

Montage